Η Ερευνητική Ομάδα Ασύρματων και Φωτονικών Συστημάτων και Δικτύων (WinPhos, http://winphos.web.auth.gr/) του Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας (ΚΕΔΕΚ), έχει δημιουργήσει εργαστήριο φωτονικής το οποίο και θα προβληθεί μέσα από το παρόν έργο.

Το Εργαστήριο Λογισμικού και Διαδραστικών Τεχνολογιών του Τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΘ (ΦΥ) (http://switch.csd.auth.gr/) έχει στην διάθεσή του πλήρως εξοπλισμένο στούντιο για την καταγραφή βιντεοδιαλέξεων και δημιουργία ενημερωτικού και εκπαιδευτικού υλικού.

Αναλυτικότερα