Η προτεινόμενη λύση αφορά στην αξιοποίηση Διαδικτυακών Τεχνολογιών και συγκεκριμένα Συστημάτων Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management Systems), Πλατφορμών Κοινωνικής Δικτύωσης, Συστημάτων Πολυμέσων και Επαυξημένης Πραγματικότητας για την δημιουργία διαδικτυακής κοινότητας πρακτικής και κινητού εργαστηρίου φωτονικής. Συγκεκριμένα:

  • Η διαδικτυακή κοινότητα πρακτικής (α) θα αποτελέσει την πύλη και το μέσο για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού και νέων επιστημόνων των σχετικά με επιστημονικά αποτελέσματα στην περιοχή της φωτονικής και (β) θα παρέχει ελεύθερη πρόσβαση σε επαναχρησιμοποιούμενο ανοιχτό ενημερωτικό και εκπαιδευτικό περιεχόμενο για τις ομάδες στόχου του έργου.
  • Το κινητό εργαστήριο φωτονικής θα αποτελεί μια πρωτότυπη τεχνολογική κατασκευή για την βιωματική (hands-on) επαφή αλληλεπίδραση της ευρύτερης κοινωνίας (π.χ. μαθητών) και των νέων επιστημόνων (όπως Πληροφορικούς, Φυσικούς, Μηχανικούς) με τα αποτελέσματα ερευνητικών έργων υψηλής επιστημονικής στάθμης (όπως: 5G-PHOS, NEBULA, PlasmoNIAC, RAMPLAS, ICT-Streams, PlasmoFab κτλ).

Κύριες ομάδες-στόχου του eΦΩΣ είναι:

  • Ευρύ κοινό (κυρίως μαθητές, δάσκαλοι και καθηγητές Φυσικής και Πληροφορικής)
  • Φοιτητές (κυρίως Τμημάτων Φυσικής, Πληροφορικής και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Πληροφορικής)
  • Νέοι επιστήμονες (κυρίως απόφοιτοι Τμημάτων Φυσικής, Πληροφορικής και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Πληροφορικής)
  • Ερευνητές σε θέματα φωτονικής

Δευτερεύουσες ομάδες-στόχος είναι:

  • Σχολεία
  • Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα